Medžioklė tykojant/sėlinant (prie pasėlių) Paežerių medžioklės plote / Stand hunting, Stalking(near the affected crop) in Paežeriai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2020-05-04 – 2020-05-07
Medžioklės data / Date of the hunt: 2020-05-08
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant, sėlinant  / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Paežerių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 3
Medžiojami gyvūnai / Game species: lapės, mangutai,  šernai / foxes, racoon dogs, wild boars

 

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked