Medžioklė tykojant/sėlinant (prie pasėlių) Paežerių medžioklės plote / Stand hunting, Stalking(near the affected crop) in Paežeriai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2020-06-29 – 2020-07-16
Medžioklės data / Date of the hunt: 2020-07-17
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant, sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Paežerių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 3
Medžiojami gyvūnai / Game species: lapės, mangutai,  stirninai / foxes, racoon dogs, roe bucks. 

 

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled