Medžioklė tykojant-sėlinant Paraisčio medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Paraisčiai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018-10-03 – 2018-10-18
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018-10-22-24
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Paraisčio
Dalyvių skaičius / Number of participants: 2
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, elniai (patinai), briedžiai (patinai), lapės, mangutai / Wild boars, red deer (stags), moose (bulls), foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled