Medžioklė tykojant-sėlinant Paežerių medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Paežeriai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018-10-16 – 2018-11-08
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018-11-09
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Paežerių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 3
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, t. elniai (patinai), lapės, mangutai / Wild boars, red deer stags, foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled