Medžioklė tykojant-sėlinant Paežerių medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Paežeriai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018-09-17 – 2018-10-23

Medžioklės data / Date of the hunt: 2018-10-24
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant, sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Paežerių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 6
Medžiojami gyvūnai / Game species: Slankos/ Woodcock

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked