Medžioklė tykojant-sėlinant Mikierių medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Mikieriai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018.12.04
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018.12.05-2018.12.06
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant, sėlinant
Medžioklės plotai / Hunting ground: Mikierių 
Dalyvių skaičius / Number of participants: 3
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, briedžiai (patinas, jauniklis), elniai (patinas,  jauniklis), stirnos (patelė, jauniklis), danieliai (patinas), lapės, mangutai / Wild boars, moose (bulls, calf), red deer (stags, calves), roe (females and juveniles), fallow deer bucks, foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked