Medžioklė tykojant-sėlinant Mikierių medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Mikieriai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018.11.12
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018.11.13-2018.11.14
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant, sėlinant
Medžioklės plotai / Hunting ground: Mikierių 
Dalyvių skaičius / Number of participants: 6
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, briedžiai (patinai, patelė ar jauniklis), elniai (patinai, patelė ar jauniklis), stirnos (patelės, jaunikliai), danieliai (patinai), lapės, mangutai / Wild boars, moose (bulls), red deer (stags, cows and calves), roe (females and juveniles), foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled