Medžioklė tykojant-sėlinant Mikierių medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Mikieriai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019.01.07 iki 2019.01.09
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019.01.09-2019.01.10
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant, sėlinant
Medžioklės plotai / Hunting ground: Mikierių 
Dalyvių skaičius / Number of participants: 3
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, briedžiai (antrametis patinas, jauniklis), elniai (patinas,  jauniklis), danieliai (patinas), lapės, mangutai / Wild boars, moose (spikes, calf), red deer (stags, calves), fallow deer bucks, foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled