Medžioklė tykojant-sėlinant Kintų-Svencelės ir Jomantų-Begėdžių medžioklės plotuose / Stand hunting, Stalking Kintai-Svencelė and Jomantai-Begėdžiai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2019.03.18-2019.03.31
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019.04.01
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Kintų-Svencelės ir Jomantų-Begėdžių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 12
Medžiojami gyvūnai / Game species: bebrai, lapės, paprastieji meškėnai, mangutai/ beavers, fox, common raccoons, raccoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled