Medžioklė tykojant-sėlinant Kintų-Svencelės ir Jomantų-Begėdžių medžioklės plotuose / Stand hunting, Stalking Kintai-Svencelė and Jomantai-Begėdžiai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2018.12.31-2019.01.11
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019.01.12
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Kintų-Svencelės ir Jomantų-Begėdžių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 4
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, , elniai (patinai, patelės, jaunikliai), danieliai (patinai, jaunikliai), lapės, mangutai, vilkai / Wild boars,red deer (stags, hinds, calfs), fallow deer (bucks, fawns), foxes, racoon dogs, wolf.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled