Medžioklė tykojant-sėlinant Kintų-Svencelės ir Jomantų-Begėdžių medžioklės plotuose / Stand hunting, Stalking Kintai-Svencelė and Jomantai-Begėdžiai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2018.12.31-2019.01.29
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019.01.30
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Kintų-Svencelės ir Jomantų-Begėdžių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 6
Medžiojami gyvūnai / Game species: T. elniai (patinai), danieliai (patinai)/ red deer (stags), fallow deer (bucks).

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled