Medžioklė tykojant-sėlinant Kintų-Svencelės ir Jomantų-Begėdžių medžioklės plotuose / Stand hunting, Stalking Kintai-Svencelė and Jomantai-Begėdžiai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2018.09.17-2018.11.08
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018.11.09
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Kintų-Svencelės ir Jomantų-Begėdžių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 14
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, briedžiai (patinai, jaunikliai), elniai (patinai, jaunikliai), stirnos (patelės ir jaunikliai), danieliai (patinai), lapės, mangutai, vilkai / Wild boars, moose (bulls,  calves),red deer (stags, calves), roe (females and juvelines), fallo deer (bucks), foxes, racoon dogs, wolf.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled