Medžioklė tykojant-sėlinant Karalgirio medžioklės plotuose / Stand hunting, Stalking Karalgiris hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2018.11.14 iki 2018.11.15
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018.11.16
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Karalgirio
Dalyvių skaičius / Number of participants: 5
Medžiojami gyvūnai / Game species:  Šernai, elniai (patinai, patelės, jaunikliai), stirnos (patelės, jaunikliai), lapės, mangutai / Wild boars, red deer (stags, cows and calves), roe (females and juveniles), foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked