Medžioklė tykojant-sėlinant Karalgirio medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Karalgiris hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2021-06-29 – 2021-07-07
Medžioklės data / Date of the hunt: 2021-07-08
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Karalgirio 
Dalyvių skaičius / Number of participants: 2
Medžiojami gyvūnai / Game species:   Stirninai / Roe buck

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled