Medžioklė tykojant-sėlinant Karalgirio medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Karalgirio hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019-01-15 – 2019-01-15
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-01-15
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Karalgirio
Dalyvių skaičius / Number of participants: 5
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, elniai (patinai, patelės, jaunikliai), lapės, mangutai / Wild boars, red deer (stags, hinds, calfs), foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked