Medžioklė tykojant-sėlinant Karalgirio medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Karalgirio hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018-12-31 – 2019-01-02
Medžioklės data / Date of the hunt: 20189-01-02
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Karalgirio
Dalyvių skaičius / Number of participants: 2
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, elniai (patinai), lapės, mangutai / Wild boars, red deer (stags), foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked