Medžioklė tykojant-sėlinant Karalgirio medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Karalgirio hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2020-06-04 – 2020-06-16
Medžioklės data / Date of the hunt: 2020-06-17
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Karalgirio
Dalyvių skaičius / Number of participants: 4
Medžiojami gyvūnai / Game species: Visi gyvūnai leistini pagal galoijančias Medžioklės taisykles ir patvirtintus bei turimus medžiojamųjų gyvūnų limitus/All game species in accordance with terms defined in Hunting Regulations and hunting limits approved for hunting ground.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled