Medžioklė tykojant-sėlinant Karalgirio medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Karalgirio hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2020-05-22 – 2020-05-26
Medžioklės data / Date of the hunt: 2020-05-27
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Karalgirio
Dalyvių skaičius / Number of participants: 4
Medžiojami gyvūnai / Game species: Stirninai / Roe buck.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled