Medžioklė tykojant-sėlinant Karalgirio medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Karalgirio hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019-08-26 – 2019-08-28
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-08-28
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Karalgirio
Dalyvių skaičius / Number of participants: 3
Medžiojami gyvūnai / Game species:  t. elniai (patinai) /  Red deer (stags).

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled