Medžioklė tykojant-sėlinant Karalgirio medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Karalgirio hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018-09-24 – 2018-09-28
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018-10-01
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Karalgirio
Dalyvių skaičius / Number of participants: 3
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, briedžiai (patinai), elniai (patinai, patelės, jaunikliai), stirnos (patinai, patelės, jaunikliai), lapės, mangutai / Wild boars, moose bulls, red deer (stags, cows and calves), roe (bucks, females and juveniles), foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked