Medžioklė tykojant-sėlinant Jūravos ir Kalvelių medžioklės plotuose / Stand hunting, Stalking Jūrava and Kalveliai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2019.03.26 – 2019.04.14
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019.04.15
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Jūravos ir Kalvelių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 4
Medžiojami gyvūnai / Game species: lapės, mangutai, bebrai/  foxes, racoon dogs, beaver.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled