Medžioklė tykojant-sėlinant Jūravos ir Kalvelių medžioklės plotuose / Stand hunting, Stalking Jūrava and Kalveliai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2019.01.07 – 2019.01.09
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019.01.10
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Jūravos ir Kalvelių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 5
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, elniai (patinai, jaunikliai), lapės, mangutai / Wild boars, red deer (stags, calf), foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled