Medžioklė tykojant-sėlinant Jūravos ir Kalvelių medžioklės plotuose / Stand hunting, Stalking Jūrava and Kalveliai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2018.12.03
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018.12.03/04
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Jūravos ir Kalvelių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 6
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, briedžiai (patinai), elniai (patinai), stirnos ( patelės, jaunikliai), lapės, mangutai / Wild boars, moose bulls, red deer (stags), roe (females and juveniles), foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled