Medžioklė tykojant-sėlinant Jūravos ir Kalvelių medžioklės plotuose / Stand hunting, Stalking Jūrava and Kalveliai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2018.09.24-2018.10.17
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018.10.18-2018-10-19
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Jūravos ir Kalvelių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 8
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, briedžiai (patinai), elniai (patinai, patelės, jaunikliai), stirnos ( patelės, jaunikliai), lapės, mangutai / Wild boars, moose bulls, red deer (stags, cows and calves), roe (females and juveniles), foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked