Medžioklė tykojant-sėlinant Jūravos ir Kalvelių medžioklės plotuose / Stand hunting, Stalking Jūrava and Kalveliai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2018.09.07-2018.09.24
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018.09.25
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Jūravos ir Kalvelių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 6
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, elniai (patinai), briedžiai (patinai), stirninai, lapės, mangutai / Wild boars, red deer stags, moose bulls, roe bucks, foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled