Medžioklė tykojant-sėlinant Jomantų-Begėdžių medžioklės plotuose / Stand hunting, Stalking Jomantai-Begedziai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2019.07.22-2019.08.15
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019.08.16
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Jomantų-Begėdžių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 4
Medžiojami gyvūnai / Game species: Visi gyvūnai leistini pagal galiojančias Medžioklės taisykles ir patvirtintus bei turimus medžiojamųjų gyvūnų limitus. / All game species in accordance with terms defined in Hunting Regulations and hunting limits approved for hunting ground.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked