Medžioklė tykojant-sėlinant Jomantų-Begėdžių medžioklės plotuose / Stand hunting, Stalking Jomantai-Begedziai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2019.07.01-2019.07.28
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019.07.29
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Jomantų-Begėdžių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 4
Medžiojami gyvūnai / Game species: Visi gyvūnai leistini pagal galiojančias Medžioklės taisykles ir patvirtintus bei turimus medžiojamųjų gyvūnų limitus. / All game species in accordance with terms defined in Hunting Regulations and hunting limits approved for hunting ground.

Registracija / Booking

Vardas, Pavardė / Full name
Juridinio asmens pavadinimas / Name of the legal entity

Medžioklę rezervuojančiojo kontaktinis telefonas / Contact phone number of the person making the hunting reservation

Medžioklę rezervuojančiojo el. pašto adresas (šiuo adresu atsiųsime rezervacijos patvirtinimą) / E-mail of the person making the hunting reservation (we‘ll use it to send confirmation of your reservation)

Patvirtinu, kad pateikti duomenys yra teisingi
I confirm that the submitted data is correct.

Reikia pagalbos? Susisiekite tel. +370 5 2734166 / Need any help? Please contact us at the phone No. +370 5 2734166

Privatumo politika / Privacy policy