Medžioklė tykojant-sėlinant Jagelonių medžioklės plotuose / Stand hunting, Stalking Jagelonys hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2020.07.17-2020.08.04
Medžioklės data / Date of the hunt: 2020.08.05
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Jagelonių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 6
Medžioklės laikas nuo-iki / Hunting time from-to:  19:00 – 23:45
Medžiojami gyvūnai / Game species: Visi gyvūnai leistini pagal galiojančias Medžioklės taisykles ir patvirtintus bei turimus medžiojamųjų gyvūnų limitus. / All game species in accordance with terms defined in Hunting Regulations and hunting limits approved for hunting ground.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled