Medžioklė tykojant-sėlinant Jagelonių medžioklės plotuose / Stand hunting, Stalking Jageloniai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2019.08.21-2018.08.27
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019.08.28
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Jagelonių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 4
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai,  stirnos (patinai), t. elnių patinai, lapės, mangutai / Wild boars, roe bucks, red deer stag, foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked