Medžioklė tykojant-sėlinant Jagelonių medžioklės plotuose / Stand hunting, Stalking Jageloniai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2019.07.18-2018.07.30
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019.07.31
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant/stand hunting.stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Jagelonių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 5
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai,  stirnos (patinai), lapės, mangutai / Wild boars, roe (males), foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked