Medžioklė tykojant/sėlinant Gedžiūnų medžioklės plotuose/Stand hunting, Stalking Gedžiūnai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2018-12-13 –  2018-12-14
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018-12-14
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant/stand hunting, stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Gedžiūnų
Dalyvių skaičius / Number of participants: 1-2
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, elniai (patinai, patelės, jaunikliai), stirnos (patelės, jaunikliai), lapės, mangutai, kiaunės/Wild boars, red deer (stags, females, juvelines), fallo deer (females, juvelines), fox, racoon dogs, martens.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked