Medžioklė tykojant-sėlinant Gedžiūnų medžioklės plotuose/ Stand hunting, Stalking Gedžiūnai hunting grounds


Registracijos data / Registration date: 2019-01-08 – 2019-01-29
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-01-30
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant/ stand hunting, stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Gedžiūnai
Dalyvių skaičius / Number of participants: 4
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, elniai (patinai), danieliai (patinai), lapės, mangutai/ Wild boars, red deer (stages), fallow deer bucks, foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked