Medžioklė tykojant-sėlinant Gedžiūnų medžioklės plote/Stand hunting, stalking in Gedžiūnų hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018-12-27 – 2018 -12-28
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018-12-30
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant/stand hunting, stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Gedžiūnų
Dalyvių skaičius / Number of participants: 1
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, t. elniai (patelės, jaunikliai, patinai), stirnos (patelės, jaunikliai), lapės, mangutai/wild boars, red deer stags, roe (females and juveniles), foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked