Medžioklė tykojant-sėlinant Gedžiūnų medžioklės plote / Stand hunting, stalking in Gedžiūnai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018-09-07 – 2018-09-24
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018-09-25
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Gedžiūnų
Dalyvių skaičius / Number of participants: 2
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, elniai (patinai), stirninai, lapės, mangutai / Wild boars, red deer stags, roe bucks, foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled