Medžioklė tykojant-sėlinant Gedžiūnų medžioklės plote / Stand hunting, stalking in Gedžiūnai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018 11 20 iki 2018 11 28
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018 11 29
Medžioklės būdas / Type of the hunt:tykojant, sėlinant/ Stand hunting, stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Gedžiūnų
Dalyvių skaičius / Number of participants: 2-4
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, elniai (patinai, patelės, jaunikliai), stirnos (patelės, jaunikliai), lapės, mangutai / Wild boars, red deer (stags, cows and calves), roe (females and juveniles), foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled