Medžioklė tykojant-sėlinant Gedžiūnų medžioklės plote / Stand hunting, stalking in Gedžiūnai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018-09-18 – 2018-10-22
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018-10-23
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Gedžiūnų
Dalyvių skaičius / Number of participants: 1-2
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, elniai (patinai, patelės, jaunikliai), stirnos (patelės, jaunikliai), lapės, mangutai / Wild boars, red deer (stags, cows and calves), roe (females and juveniles), foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked