Medžioklė tykojant Paraisčio medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Paraisčiai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019-03-18 – 2019-03-20
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-03-21-22
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Paraisčio
Dalyvių skaičius / Number of participants: 2
Medžiojami gyvūnai / Game species: bebrai/ beavers.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked