Medžioklė tykojant Paraisčio medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Paraisčiai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019-01-21 – 2019-01-22
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-01-22/23
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Paraisčio
Dalyvių skaičius / Number of participants: 3
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, briedžiai, t. elnių patinai lapės, mangutai / Wild boars, mooses, red deer stags foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked