Medžioklė tykojant Paraisčio medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Paraisčiai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018-12-05 – 2018-12-11
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018-12-12/13
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Paraisčio
Dalyvių skaičius / Number of participants: 2
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, briedžiai (patinas, jauniklis), elniai (patinas,  jauniklis), stirnos (patelė, jauniklis), lapės, mangutai / Wild boars, moose (bulls, calf), red deer (stags, calves), roe (females and juveniles),  foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked