Medžioklė tykojant Paraisčio medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Paraisčiai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018-11-28 – 2018-12-05
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018-12-06/07
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant-sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Paraisčio
Dalyvių skaičius / Number of participants: 2
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, elniai, briedžiai, stirnos, lapės, mangutai / Wild boars, red deer, moose, roe deer, foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked