Medžioklė tykojant Paežerių medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Paežeriai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019-01-16 – 2019-01-28 
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-01-29
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Paežerių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 5
Medžiojami gyvūnai / Game species: briedžiai(antramečiai patinai, jaunikliai),t. elniai (patinai), lapės, mangutai / Moose (spikes, calfs), red deer stags, foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled