Medžioklė tykojant Paežerių medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Paežeriai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018-11-29 – 2018-12-05 
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018-12-06/07
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Paežerių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 5
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, t. elniai (patinai), stirnos,  lapės, mangutai / Wild boars, red deer stags, foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked