Medžioklė tykojant Paežerių medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Paežeriai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2020-01-20 – 2020-02-27
Medžioklės data / Date of the hunt: 2020-02-28
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant, sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Paežerių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 2
Medžiojami gyvūnai / Game species: šernai, lapės, mangutai, bebrai / Wild Boars,  foxes, racoon dogs, beaver.

 

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked