Medžioklė tykojant Paežerių medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Paežeriai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2018-09-07 – 2018-10-01
Medžioklės data / Date of the hunt: 2018-10-02
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant, sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Paežerių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 3
Medžiojami gyvūnai / Game species: t. elniai (patinai), stirninai, lapės, mangutai / Red deer stags, roe bucks, foxes, racoon dogs.

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled