Medžioklė tykojant Paežerių medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Paežeriai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2020-01-02 – 2020-01-30
Medžioklės data / Date of the hunt: 2020-01-31
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant, sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Paežerių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 3
Medžiojami gyvūnai / Game species: šernai, lapės, mangutai, bebrai, wolf / Wild Boars,  foxes, racoon dogs, beaver, vilkas.

 

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled