Medžioklė tykojant Paežerių medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Paežeriai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019-11-18 – 2019-12-03
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-12-04
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant, sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Paežerių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 3
Medžiojami gyvūnai / Game species: T. elnių patinai, šernai, stirnos, lapės, mangutai, bebrai, wolf / Red Deer stags, Wild Boars, roe deer, foxes, racoon dogs, beaver, vilkas.

 

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled