Medžioklė tykojant Paežerių medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Paežeriai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019-10-11 – 2019-11-05
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-11-06
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant, sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Paežerių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 5
Medžiojami gyvūnai / Game species: slankos, lapės, mangutai, bebrai, pilkieji kiškiai (miške) / Woodcock, foxes, racoon dogs, beaver, grey bunny.

 

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked