Medžioklė tykojant Paežerių medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Paežeriai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019-09-26 – 2019-10-25
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-10-27
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant, sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Paežerių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 3
Medžiojami gyvūnai / Game species: slankos, lapės, mangutai, bebrai / Woodcock, foxes, racoon dogs, beaver.

 

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled