Medžioklė tykojant Paežerių medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Paežeriai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019-08-29 – 2019-09-12
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-09-13
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant, sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Paežerių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 3
Medžiojami gyvūnai / Game species: T. elnių patinai, šernai, lapės, mangutai, bebrai / Red Deer stags, wild boars, foxes, racoon dogs, beaver.

 

Registracija / Booking

Registracija sustabdyta, medžioklė jau rezervuota / Registration suspended, the hunt is already booked