Medžioklė tykojant Paežerių medžioklės plote / Stand hunting, Stalking in Paežeriai hunting ground


Registracijos data / Registration date: 2019-06-26 – 2019-07-18
Medžioklės data / Date of the hunt: 2019-07-19
Medžioklės būdas / Type of the hunt: tykojant, sėlinant / Stand hunting, Stalking
Medžioklės plotai / Hunting ground: Paežerių
Dalyvių skaičius / Number of participants: 3
Medžiojami gyvūnai / Game species: Šernai, stirninai, lapės, mangutai / Wild boars, roe bucks, foxes, racoon dogs.

 

Registracija / Booking

Registracija išjungta / Registration is disabled